Softairgun

Idag blev det en liten fotoshoot med ett gulligt gäng. Här är resultatet:Här har ni några. Bloggens upplösning suger så jag funderar på att fixa en ny flickr, så allting blir bra.

Sail me away
Come alittle closer, and show me some better times.

marinblåa somrar <3
Frosty!


http://www.signalpatterns.com/personality_survey_results/

 

Jag finner detta test väldigt värt att testa!

resultat:

Lugn

Du blir sällan irriterad, allmänt accepterar du människor som de är, tar det som det kommer, och känner sig avslappnad i de flesta situationer. Du låter inte en obetydlig irritation trappas upp till en konfrontation. Du behöver inte regelbundet nafsa på dem omkring dig eller fly bort handtaget med lilla provokation.

Estetisk

Du uppskattar konst, skönhet och design. Du vet att de inte är ytliga, men helt avgörande för att leva det goda livet. Du har god smak, och du är stolt över det. De med höga poäng på "estetiska" drag är ofta anställda i litterära eller konstnärliga yrken, njuta av verksamhet - att göra saker runt huset - och är entusiastisk över konst, läsa och resa.

Du tror inte att det är pretentiöst att bli rörd av konst och skönhet. Du är inte en av dem som tror det spelar ingen roll hur något ser ut så länge den gör sitt jobb.

Original

Du kommer ständigt med nya idéer. För dig är världen som existerar bara en starpunkt, vad som händer inuti din hjärna är ofta mer intressant än vad som händer utanför.

Du tycker inte att vägen till framgång är att vara realist och hålla sig till programmet, du stoppar dig aldrig från att komma med nya idéer eller tala om för världen vad du tänker.

"Upbeat"

Du tycker om att vara runt andra och andra njuter av att vara runt dig. Du har en "leva och låta leva" attityd, eftersom du vet att ingen är perfekt, du är förlåtande och gärna ge hellre  lite av de fria än fälla andra.

Du tycker inte att man måste vara kontroversiella eller uttrycka motsatta åsikter hela tiden. Du ser ingen anledning att gå omkring gnida folk på fel sätt.

Innovativ

Du kommer med en massa idéer, om de inte fungerar, finns det alltid något annat som väntar i kulisserna. Du har ofta intressanta lösningar på svåra problem. Du är praktiskt taget en enda stor brainstorming.

Du är mindre intresserade av att förändra världen än att ta itu med saker som de är. Skillnad från dem som ägnar all sin tid åt att försöka lösa problem, föredrar du att inrikta sig på det som fungerar och hålla fast vid dem.

Varm

Du har ett genuint intresse för andra människor. Du är en naturlig värd, och tänker på hur du kan öka lyckan av dem omkring dig. När vänner har problem eller är i knipa, är du oftast den första person de vända sig till för stöd och komfort. Höga poäng på "varm" drag tyder på att du tillhör dem som tycker om verksamhet - att göra saker runt huset - och är entusiastiska över ideell verksamhet, hjälpa andra och gör världen till en bättre plats.

Du behöver inte alltid säga exakt vad du tänker, du inte gillar tanken på att orsaka någon smärta på grund av din kritik.

Cooperative

Du njuter av lagarbete, spelar bra med andra och föredrar bra överens än att vinna. Du är inte tvungen att vinna varje tävling och inte heller vara rätt hela tiden.

Inkännande

Du är i kontakt med dina egna känslor, som hjälper sätta dig i kontakt med andras känslor.

Du köper inte resonemanget att din lycka kommer före alla andras, för om du är lycklig är du förmögen att göra någon annan glad.

Introspective

Du gillar ditt eget företag, du är en mycket intressant person. Följa din egen mentala processer, veta vad du tänker och varför du gör det du gör, är viktigt för dig. Ofta är vad som händer i ditt sinne är mer tvingande än vad som händer utanför. För det mesta, de med höga poäng på "inåtvända" drag tycker om att läsa, ta långa promenader, lära sig nya saker, och andra ensamaktiviteter.

Du är inte någon som letar ständigt vara bland en grupp vänner, du aldrig att känna tråkigt när du är själv.

Intellektuell

Du är tankfull, rationell och bekväm i världen av idéer. Människor hittar du intressant att prata med. Du är det levande förkroppsligandet av talesättet "Man lär sig något nytt varje dag." I allmänhet är de med höga poäng på "intellektuella" drag anställda inom områden som undervisning och forskning, och är entusiastiska över att läsa, utländska filmer, och klassisk musik.

Du undviker inte abstrakt samtal, experimentera med nya idéer, eller studerar nya saker. Det tråkar ut er att hålla er till den raka och smala av vad du redan vet.

Try it!

Calm

You rarely become irritated, generally accept people as they are, take things as they come, and feel relaxed in most situations.

You do not let a minor annoyance escalate to a confrontation. You don't regularly snap at those around you or fly off the handle with little provocation.

Aesthetic

You appreciate art, beauty, and design; you know that they are not superficial but absolutely crucial to living the good life. You have good taste, and you're proud of it. Those with a high score on the "aesthetic" trait are often employed in literary or artistic professions, enjoy domestic activities — doing things around the house — and are enthusiastic about the arts, reading, and travel.

You don't think it's pretentious to be moved by art and beauty. You're not one of those who believe it doesn't matter what something looks like as long as it does its job.

Original

You are constantly coming up with new ideas. For you, the world as it exists is just a jumping-off place; what's going on inside your mind is often more interesting than what's going on outside.

You don't feel that the road to success is to be a realist and stick to the program; you never stop yourself from coming up with new ideas or telling the world what you're thinking about.

Upbeat

You enjoy being around others and others enjoy being around you. You have a "live and let live" attitude; because you know that no one's perfect, you are forgiving and happy to give the benefit of the doubt.

You don't feel the need to be controversial or express contrary opinions all the time. You see no reason to go around rubbing people the wrong way.

Innovative

You come up with a lot of ideas; if one doesn't work out, there's always another waiting in the wings. You often have interesting solutions to difficult problems. You're practically a one-person brainstorming session.

You are less interested changing the world than in dealing with things as they are. Unlike those who spend all their time trying to solve problems, you prefer to zero in on things that work and stick with them.

Warm

You have a genuine interest in other people. You're a natural host, and are always thinking about how you can increase the happiness of those around you. When friends have problems or are in trouble, you're usually the first person they turn to for aid and comfort. Scoring high on the "warm" trait suggests that you are among those who enjoy domestic activities — doing things around the house — and are enthusiastic about charitable work, helping others, and making the world a better place.

You don't always say exactly what you're thinking; you don't like the idea of causing anyone pain because of your criticism.

Cooperative

You enjoy teamwork, play well with others, and prefer getting along to winning.

You're not compelled to win every contest nor to be right all the time.

Empathetic

You are in touch with your own feelings, which helps put you in touch with the feelings of others.

You don't buy the logic that your happiness comes ahead of everyone else's because unless you're happy you're incapable of making anyone else happy.

Introspective

You like your own company; you're a very interesting person. Tracking your own mental processes, knowing what you're thinking and why you do what you do, is important to you. Often, what's going on in your mind is more compelling than what's going on outside. For the most part, those with a high score on the "introspective" trait enjoy reading, taking long walks, learning new things, and other solitary activities.

You are not someone who is constantly looking to be among a group of friends; you never feel bored when you are by yourself.

Intellectual

You are thoughtful, rational, and comfortable in the world of ideas. People find you interesting to talk to. You're the living embodiment of the saying "You learn something new every day." In general, those with a high score on the "intellectual" trait are employed in such fields as teaching and research, and are enthusiastic about reading, foreign films, and classical music.

You do not avoid abstract conversation, experimenting with new ideas, or studying new things. It bores you to stick to the straight and narrow of what you already know.


UppsalaJag hade en godis kola rus igår, nam nam nam

Det var en lugn helg i Uppsala, hann inte göra så mycket, men det är snart lov, så då får man ta igen allting..! Henrik och jag har haft vårann ettårsdag, fast vi har inte direkt firat den. Vi drar väl och käkar på något fint ställe någonstans någongång <3

Och jag såg Veronica Maggio i Uppsalas tågstation förresten!!! :D
I have been in Uppsala and celebrated Henrik with his family. Henrik and I haved our one year day, but we didn't celebrated it, but i think we'll do it. later.

I saw the swedish singer Veronica Maggio in Uppsalas trainstation!

Sailors and gold
Idag blir det städa och duscha. Det lilla lugna.

Today i will clean the apartment and shower. Calm day!


Eating Disorders?


Jag har en knasig stil med att äta. Det går lite i perioder.

Ena stunden, så äter jag massor. Jag äter och äter. Finns inget stopp. Sen så känner jag att jag mår illa, och mår skit bara om jag tänker på mat. Slutar med att jag äter engång per dag. Knappt. Sedan kan det bli att jag blir galen i, ja, vad ska man säga... Mango! Då äter jag Mango tills jag aldrig äter mango igen.

Sen är jag tillbaka i den cirkeln. Igen.

Jag har nyss haft min "äta ofta" period. Och håller på att få min "må illa" period. Och är jätte sugen på frukter och grönt. nam nam!

Är det liknande för er?

Och jag har aldrig ätit fikon, hur smaker de?


I have a weird style of eating. They're going in periods.

One moment, I eat a lot. I eat and eat. No stop. After a while, I feel sick, and feel sick when I think about food. And ending up eating once a day. Hardly. And after that period i maybe feel for some, let me say... Mango! Then I eat mango until I never eat mangoes again.

Then I'm back in the circle. Again.

I have just had my "eat often" period. And keeps on getting my "sick" period. And i'm want to buy alot of fruit and vegetables. nam nam!

Is it similar to you?

And I've never eaten figs, how they taste?

today's good deed.Alla hus på min gata står varandra nära. Det är kanske 30 centimeters mellanrum mellan alla huden. Och det bor en hel del duvor på dess tak. Mellan en galleria och en resturang så finns det ett bo och några meter över den hänger det en död duva.

Ett tag nu har jag fått gått förbi denna döda duva och se den hänga. Det gör ont att inget har märkt den. Så idag gick jag in i gallerian, mitt i ett möte och sa att det hängde en död duva på deras byggnad! Någon ringde en vaktmästare och det första jag ska göra imorgon på väg till bussen, ska jag kolla om den arma duvan är borta.

stackarn :c


Between to houses at the same street as i live by, there was a pigeon hanging dead. I have walked by many times and i haved enough today. I walked in to a meeting in one of these buildings and said that they had a dead hanging pigeon at the building. One person called a caretaker and the first thing i'm going to do tomorrow when i walk to school is to look if it's gone.

Poor thing :c

Saturday

Jag har inte skrivit så mycket, uppenbarligen. Men kan ju säga att jag har spenderat mer tid med henkan än med datorn nu när vi har våra dagar! Henkan har fyllt år, imorgon är det alla hjärtansdag och snart är det våran ettårsdag.

Men jag har nog inte så mycket mer att säga än att jag har köpt två böcker. Då jag inte hade den själv när jag var liten, läste den ganska ofta hos Elsa, min barnmamma, så köpte jag min egna nu när filmen är gjord! Filmen är bra, speciellt om man gillar boken. Och sen köpte jag en John Bauer bok - Förtrollande sagovärld. Blir min andra bok av John Bauer.
Tack Morfar och Ankie för presentkortet på Bokia!

Jag är nyfiken vad som händer imorgon. Men det blir nog bara mys med mannen min!

I haven't been online because me and my man have "our days". He haved his birthday, tomorrow its valentines day and soon it will be our one year-day. I forget the word for that. So i spend more time with him then by the computer.

I bought some books. John Bauers - Enchanted world and Where the wild things are by Maurice Sendak.


http://www.fredflare.com/customer/product.php?productid=5806&cat=254

Finns flera olika och länken är på rubriken. jätte gulliga hjärtan!


They have all kinds and the link is the title. really cute hearts!

Thursday - Happy birthday Henrik! ♥


(Robins present)


(Mammas presenter)

(Mina presenter till henkan)

Idag blir det nog det lugna. Kanske bakar en tårta och kanske hittar på någonting med min kära man.

Grattis henkan ♥


(presents from my brother, mom and me)

Today it'll be a calm day. Maybe bake a cake and maybe find something to do with my beloved man.


wednesdayIgår firade vi Henrik lite i förväg pga att vissa kunde inte imorgon. Vi köpte extra lyxiga semlor och öppnade presenter. Det var jätte mysigt!


Today we celebrated Henrik a day to early because some couldnt come tomorrow. We ate extra luxurious creambuns and open some presents. It was nice!

Always to early, never to late.

Nej, usch, Sarah! Du är dålig på att blogga!Okej. Jag gillar vintern verkligen. Jag klagar inte åt snön, jag klagar för att det snöar. Jag tycker att de vita täcke som har lagt sig över sverige är jätte vackert. Vi har inte haft en sådan här vinter sen 23 år sedan.  Snö är jätte fint, verkligen. Men att det ska blåsa in i mitt jädrans ansikte och förstöra allt jag har skapat på morgonen!? :c smink, hår och sånt. Då blir det BLARGLLLBLARGHHDGGARGGG i sarah lilla huvud. Vill gömma mig undertäcket med en ficklampa och varmchoklad med mini marshmallows. Och kanske glömma världen och tänka på vad jag skulle ha på mig på våren. Jag har typ glömt hur gräs känns mellan tårna och hur mjukglass ser ut. Och hur snygg man är i solglasögon.

Nu gäller det liksom stickat på varmtröja, varmtröja på stickat, långkalsong efter långkalsong och optimisten har försvunnit i rök. Om jag så kunde, skulle jag ta upp den ur en trollkarls hatt som en vit fluffig kanin. För jag blir som en lycklig kanin bland färgglada tulpaner när jag är glad. Men just nu är jag en grådaskig, taskig sminkad tjej i sin killes kläder.

Jag vill ha en halvkylig vår med pärlhyacinter. Och man kan sätta sig på en bänk eller liknande där solen lyser rakt ner. Så man får lite ljus och glädje. Och jag vill vakna till vårdofter.Jag kommer NÄRSOMHELST köpa en stor båt och traktor som jag kan lasta massa snö på och båta mig till öknen Och dumpa det där. Och på grund av min fantastiska idé så blir öknen ett tropiskt ställe som jag äger. Och jag får så mycket pengar så jag kan skaffa mig en vårknapp, så att jag kan trycka på den när jag är trött på vintern. När den liksom har varit förlänge. Så tycker jag att det ska vara.

lol nu blev jag sugen på karameller :cOh, Sarah! You are bad at blogging!

Okay. I like winter really. I am not complaining about the snow, I complain that it is snowing. I think the white blanket that has settled over Sweden is very beautiful. We have not had a winter like this since 23 years ago. Snow is really nice, really. But when it blows into my damn face and destroy everything I've created in the morning!? :c makeup, hair and stuff. Then it BLARGLLLBLARGHHDGGARGGG in sarah little head. I would like to hide under the covers with a flashlight and hot chocolate with mini marshmallows. And maybe forget the world and think about what to wear in the spring. I have forgotten how grass feels like between your toes and the soft ice cream looks like. And how nice i look in sunglasses.

Now, it is like knitted sweater on warm sweaters, warm sweater to knitted sweaters, long johns after long johns and the optimist have disappeared in smoke. If I could, I would take it out of a magic man's hat as a white fluffy rabbit. For I am a happy bunny among colorful tulips when I'm happy. But right now I am a grey girl with bad makeup and wears her boyfriends clothes.

I want half a cool spring with Muscari. And you can sit on a bench or the like where the sun shines straight down. So you get some light and joy. And I want to wake up to the smell of spring.

I will buy a big boat and tractor that I can unload masses of snow and sail me to the desert. And dump it there. And because of my fantastic idea, the desert becomes a tropical place that I own. And I get so much money so I can get me a springbutton, so that I can press it when I'm tired of  the winter. I think it would be that way.http://lord-kevinz.deviantart.com/art/dun-eat-135410313


http://www.style-arena.jp/en/street/


så underbart fint! Hennes garderob skulle jag vilja ha. Och inte tala om hårfärg! :c

So pretty! It wouldnt be so bad to have her wardrobe. And don't mention her hair!


OKEJ.

Jag har inte varit duktig och bloggat. Och det är nog för att jag har inga bilder att lägga upp. Och dessutom så har jag varit så grymt trött så det finns inte. Men nu när jag peppar hårfärger i min lägenhet som är lika varm som en bastu atm!

Och jag vill verkligen ha den färg som flickan har i bilden:Okej, bilden är ju kanske inte världens bästa. Barn som kollar, det är jätte ocoolt att röka MEN RÖTT HÅR! DET! Det är renarama tokiohotel i era darinhjärtan!

Jag har tröttnat på blont. Jag har envisas att bli blond. Och nu när jag är det.... Vad ska jag göra nu? Och det känns som blont hår känns så slitet, skabbigt och fult. Iallafall på mig. Och den passar inte min hy. Så imorgon ska jag prata med min frisör, kolla läget och sen beställa en tid i vår!

Så jag får lite mer tid att avbeställa om det skulle vara så. Men jag skulle ljuga om jag säger att det pirrar i magen!

I'm tired of the blond so i have decided for the red again. But you'll see the results in spring!

jag vill ha lite rosa ♥RSS 2.0