Mmmmm-hm!


Thank you Anders for the top hat!I'm so proud and thankful c:

Sucker for old stuff and the moonI were on some kind of a flea market on a very very very hot field today and bought me some stuff. The only thing who are missing from the pictures is a accessory from the 60's, Its a very solid black bow made of plastic. Atm I'm in Uppsala btw, and my phone is not workin. You can find me on Facebook!

Three of my favorite pictures


A little taste of summerWHAT I WISH FOR WHEN I BLOW OUT THE CANDLES.... Soon! This is what i really want on my birthday. And maybe a bottle of Captain Morgan and Left 4 Dead 2!

How to feel so bad, but dream so good.

Även om jag hör fötter gå mot golvet utanför, så är jag fast i min egna värld. Mitt huvud vilar mot golvet, som om mitt huvud vägde en miljon ton planeter. Jag kan inte höra och jag vill inte svara. Mina ögon kittlar och vattnas av saft av salt. Nakna armar och ben ligger livlöst på golvet. Om jag släcker mitt fönster, känns det som jag är upp och ner. Jag vill inte längre. All dess kränktning har gjort min kropp rubbad. Jag vill inte längre se någon i ögonen, för det är så lite folk ser än sig själva. Jag är trött på ditt prat. Och jag äcklas av din falskhet. Trött på din röst. Mitt hjärta har blivit lurad för många gånger. Jag är trött, låt mig vara.

Om jag blundar nu...

Kommer jag få se opp mot mina citronträd? Eller min stad gjord av stjärnor? Kommer jag vara där jag vill vara? Kommer jag ha med mig själv, eller kommer jag förevigt vara halv? Kommer jag vara vacker, eller förevigt vara rädd? Kommer jag ha kvar mina traumatiska tårar?

Om jag blundar nu, så kommer jag vara där jag var nyss.

Men snart kommer jag få se mina citronträd med fräknar på nosen och tårna i gräset. Jag kommer se över min stad gjord av stjärnor och jag kommer må bra. Jag kommer ta ett tåg och känna att jag är där jag vill vara. Jag har mig själv och jag kommer vara vacker. Och jag kommer bara ha lyckliga tårar kvar.Translation

Although I hear feet walking on the floor outside, I'm stuck in my own world. My head is resting on the floor, as if my head weighed a million tonnes of planets. I can not hear and I do not want to answer. My eyes tickles, and watering the juice of salt. Naked bones are lifeless on the floor. If I turn out my window, I feel like I am upside down. I no longer want to see someone in the eye, for there is so little people see than themselves. I'm tired of your talk. And I am disgusted with your hypocrisy. Tired of your voice. My heart has been deceived too many times. I'm tired, leave me alone.

If I close my eyes now ...

Will I get to see up my lemon tree? Or my city made of stars? Will I be where I want to be? Will I have with myself, or I will forever be half? Will I be pretty, or forever be afraid? Will I keep my traumatic tears?

If I close my eyes now, I'll be there I where before I closed them....

But soon will I see my lemon tree with freckles on my nose and toes in the grass. I will visit my city made of stars and I will feel great. I will take a train and feel like I'm where I want to be. I have myself and I will be beautiful. And I will just have happy tears left.


RSS 2.0